mindbodyoga

ontspanning door inspanning

tarieven reiki

behandeling 1/2 uur : 17,50 Euro

behandeling 1 uur     :  35     Euro  

tarieven yoga

 

  • proefles : 5 Euro
  • per kwartaal: 90 Euro (3e kwartaal 60 Euro)
  • privéles: op afspraak


Algemene Voorwaarden:


Kun je een keer niet naar de ingeplande les komen, mag deze ingehaald worden op een andere lesdag

van de betreffende week, dit op basis van beschikbaarheid en capaciteit.

De leskaarten zijn strikt persoonlijk en de tegoeden zijn niet overdraagbaar. Restitutie van het lesgeld is

niet mogelijk.

Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van een kalendermaand.

Overmaken van het lesgeld kan voor de eerste les van het kwartaal via NL88ABNA0482151250 op naam A. Brouwers.

Kontant afrekenen kan voor begin of na afloop van de eerste les van het kwartaal.

Bij overmaken via de bank graag de naam van de cursist en het lesmoment vermelden.Deelname aan de les is op eigen risico. mindbodyoga kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden

voor letsel welk is ontstaan tijdens deelname aan de yogalessen.

Als je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst je arts voordat je met de les meedoet.

Eventuele gezondheidsklachten en blessures altijd voor begin van de les aan de docent melden.

Blijf tijdens de les altijd binnen je eigen grenzen, forceer jezelf nooit.